28. maj, 2013

Harmoni i Tungelsta

Jag har varit på ett synnerligen inspirerande trädgårdsbesök i dag. Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta hade arrangerat det hos den som vann utmärkelsen "Årets Tungelstaträdgård".  Det var otroligt vilsamt att se en trädgård där man så skickligt tagit naturen tillvara och liksom bara fyllt på med lite intressanta detaljer. Partier med vilda örter i kombination med vackert buskage. Samt - lite plötsligt - buxbomshäckar som en medeltida paradisträdgård med en liten fontän i mitten. Hela trädgården samt bostaden finns numera beskriven i en bok av Torsten Wallin.