19. maj, 2013

Hänryckningstid

Nu borde man göra som skomakaren, som skyltade att han hade stängt mellan hägg och syren! Känns frestande, men man får väl tanka lite hänryckning under arbetets gång  så att säga. Har man en blodhägg i närheten så blir jobbet lättare. Den har vackra rosa blommor, som inte doftar lika starkt som den vanliga häggen och man slipper alla de jobbiga rotskotten som den skickar ut överallt.  Efter att ha klippt ner en försvarlig mängd utgallrade rosgrenar - vilket tog nästan hela dagen - till en mer hanterlig massa skall det blir riktigt vilsamt att sätta sig ned och se VM-slutspelet i hockey!